Your Cart

Deliver Policy - Chính Sách Giao Hàng

For English version, please scroll down.

Hàng Châu Tourist cung cấp hàng hóa là dịch vụ bán vé.

Các sản phẩm của chúng tôi sẽ không áp dụng giao hàng, thay vào đó:

  • Chúng tôi sẽ xuất vé online, hóa đơn Giá trị Gia tăng thông qua hệ thống vé điện tử.
  • Vé được in ra bản vật lý và đưa trực tiếp đến Quý khách trước giờ khởi hành.
  • Trong trường hợp quý khách cần bản sao chép, chúng tôi sẽ gửi vé bản mềm đến email mà quý khách yêu cầu.
 
Trân trọng,
Hàng Châu Tourist.
back to top