Tàu gỗ tham quan trên sông

– Tham quan bè cá, làng Chăm, chợ nổi, nhà sàn của ngươi dân sông nước nam bộ bằng tàu gỗ du lịch trên sông Châu Đốc.

Tham quan bè cá xem người dân nuôi cá trong bè; ghé làng Chăm tìm hiểu làng dệt thổ cẩm người Chăm An Giang, thăm thánh đường Hồi giáo.

Tham quan kênh Vĩnh Tế, ghé thăm miếu Bà Chúa Xứ núi Sam của vùng đất An Giang.

tau go 2 tau go 3 tau go 4 tau go 5 tau go 6 tau go 7 tau go