Thông tin đặt vé

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI HÀNG CHÂU

Việt Nam:

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, khóm 5, phường Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang

Điện thoại: 076. 3562771 Fax: 076. 3865140

Email: hangchau2agg@hcm.vnn.vn

Website: www.hangchautourist.com.vn

Cambodia (Phnômpênh) :

Địa chỉ: International floating port , 103 Sisowath Quay,Cambodia

Điện thoại: (855) – 23 – 998 – 935 Fax : (855) – 23 – 427 031

Email: hangchauspeedboat@yahoo.com

Website: www.hangchautourist.com.vn

Liên hệ: Mr Hok Sieng Heng H/P : (855) – 12 – 93 23 46