Thông tin đặt vé

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI HÀNG CHÂU

Việt Nam:

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, khóm 5, phường Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang

Điện thoại: (+84) 2963 562 771 Fax: (+84) 2963 865 140

Email: dieuhanh.boat@hangchautourist.vn

hangchautourist@gmail.com

Website: www.hangchautourist.vn

Cambodia (Phnômpênh) :

Địa chỉ: International floating port , 103 Sisowath Quay,Cambodia

Điện thoại: (855) – 23 – 998 – 935 Fax : (855) – 23 – 427 031

Email: hangchauspeedboat1@gmail.com

hangchauspeedboat2@gmail.com

Website: www.hangchautourist.vn

Liên hệ: Mr Hok Sieng Heng H/P : (855) – 12 – 93 23 46